VÄRLDEN

2020

VÄRLDEN 2030

Världen omkring oss är full av spänningar och problem, men samtidigt förväntas ochbehövs det gemensamma beslut. Coronakrisen har påvisat hur viktigt och betydelsefullt det internationella samarbetet är. Ingen kan lösa världens problem ensam. Utbildning, rena energi- och vattenbeslut, hälsovårdssystemets utveckling och digitalisering är sådant som världen behöver under detta årtionde. Ekonomin kan inte växa hållbart utan gröna investeringar. Parisavtalet är ett bra början, men detta årtiondes gröna avtal (Green Deal) bör föras från den nationella nivån till region- och stadsnivå.

 

Det behövs modiga och förnyande framtidsinvesteringar – inte upprätthållande. Vi vill vara på den nya sidan av historien, inte på den gamla. Finland visar väg och leder via exempel i gröna tillväxten inom klimatpolitiken, jämlikheten, och i den sociala rättvisan, tillsammans med de andra nordiska länderna och EU.

 

Välkommen med!

https://sdp.fi/sv/

VÄRLDEN 2030