VÄRLDEN

2020

VÄRLDEN 2035

Finland, de nordiska länderna och hela Europa behöver nu en vision för framtiden oavsett de massiva förändringarna i vår säkerhetsmiljö. Finland och världen behöver nu uppbyggare. Det att Finland ska bli koldioxidneutralt till 2035 är fortfarande en alldeles korrekt målsättning och vi behöver ambitiösa gemensamma målsättningar för samhället i ett vidare perspektiv.
Men den viktigaste frågan är hur vi ska uppnå dessa mål på ett rättvist sätt och vilka medel vi har att erbjuda. För detta behöver vi ta tillvara alla idéer och allas deltagande, och därför vill jag att vi gör det så brett som möjligt och går över de traditionella gränserna.
Den nordiska välfärdsstaten har i årtionden varit en framgångssaga. Alla ska även i fortsättningen få leva tryggt, njuta av våra skogar och vattendrag, få kvalitativ utbildning och tillgång till småbarnspedagogik, social – och hälsovårdstjänster samt kunna lita på att arbetslivet är rättvist och att alla har rätt till en skälig lön. Det är på samma gång den verkliga kärnan i den övergripande grundtryggheten i vårt samhälle.
Jag har fått växa upp i den nordiska modellen och blivit dess försvarare. Därför vill jag arbeta för att våra barn och barnbarn också ska få leva ett tryggt och lyckligt liv. Vi har kunnandet, kompetens och vi har lösningar som också för med sig hållbar ekonomisk tillväxt och utkomst.


Välkommen med!

https://sdp.fi/sv/

VÄRLDEN 2035