UPPDRAG
FINLAND

Grunden för Finlands framgång är ett fungerande utbildningssystem, ett social- och
hälsovårdssystem på hög nivå samt exportbaserad industri. Framtidens Finland
byggs på grön tillväxt. På framtidens globala spelplan är hela Finland och varje knut
i världen med. Nu är det dags att bygga i hela Finland nya sätt att samarbeta
mellan regionerna och locka investeringar till vårt land. Detta är framtidens
regionalpolitik.
 

Uppdrag Finland – lösningar för en hållbar framtid.

VILLE SKINNARI

12

senaste tweets

senaste utgåvor