Vilkas politiikan viikko eduskunnassa ja Lahdessa

Vilkas politiikan viikko eduskunnassa ja Lahdessa

Maanantaina järjestettiin Päijät-Hämeen Kuluttajien toimesta Lahdessa ajankohtainen energiakeskustelu. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoita eri näkökulmista. Pääteemana oli kaukolämmön tulevaisuus ja luonnollisesti kuluttajien näkökulma. Tilaisuudessa alustivat Pekka Passi (Vanajakoski Oy:n toimitusjohtaja), Kaupunkiyhtiöiden edunvalvoja Aku Aarva (toiminnanjohtaja, Energiakaupungit ry) ja Omakotiasukkaiden arvokkaan ja asiantuntevan puheenvuoron käytti Heikki Lehtiniemi (Lahden Seudun Omakotiyhdistys ry). Oma teemani oli suomalaisten kaupunkiyhtiöiden tulevaisuus ja rooli kaupunkilaisten edunvalvojana. Nostin esille erityisesti kuntayhtiöiden välisen yhteistyön, jota tehdään, mutta potentiaalia on paljon enempään.

Eduskunnassa SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Liike Nyt jättivät yhteisen välikysymyksen. Yhteisessä välikysymyksessä kysytään hallitukselta keskussairaaloiden tulevaisuudesta ja siitä, miten hallitus aikoo turvata perustuslain takaamien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden kaikkien hyvinvointialueiden asukkaille koko maassa. Aihe on Suomessa nyt erittäin ajankohtainen.

Keskiviikkona lakialoitteeni urheilun ja liikunnan rahoituksen parantamiseksi eteni eduskunnan lähetekeskusteluun. Minun ja 21 muun kansanedustajan tekemä aloite haluaisi muuttaa tuloverolain 57 pykälää siten, että urheiluun ja liikuntaan kohdistuva lahjoitus mahdollistaisi verovähennyksen. Tavoite olisi, että vuoteen 2030 mennessä 1000 yritystä Suomessa tukisivat liikuntaa ja urheilua jokainen 50.000 eurolla mikä tarkoittaisi 50 miljoonan euron lisärahoitusta. Urheilua tukevat säätiöt ovat olleen itse tässä aloitteellisia ja toivottavasti lakimuutos saadaan aikaan.

Keskustelu Lahti Energian myynnistä Lahden kaupungin talouden tervehdyttämiseksi on ollut puheenaihe tälläkin viikolla Lahdessa. Kuten olen jo useaan otteeseen todennut, me halusimme kuulla vaihtoehtoja Lahti Energian (LE) myynnille. Kun niitä emme kaupunginhallitukselta saaneet olemme itse rakentaneet sitä vaihtoehtoa, millä LE:n osingonmaksukykyä ja tuloutusta palautetaan. SDP:n edustajiston linjaus oli viime sunnuntaina avain oikea.

Konsultin selvitys lupasi kaupungille 15 miljoonan euron osingot, jos LE:n vähemmistöosuus (49 prosenttia) myydään. Tämä tarkoittaa, että LE:n osingot ovat tuolloin 30 MEUR. Konsultin lääke osinkotason nostamiseen on yksinkertaistettuna LE:n laina-aikojen pidentäminen. Yksinkertaistettuna kysymys on siitä, että miksi me tee tätä itse, kun voimme sen lainoja järjestelmällä tehdä? Tämän lisäksi pitämällä yhtiö sataprosenttisesti lahtelaisilla yhtiön arvonousu säilyy omistajalla eli Lahden kaupungilla. Tärkeää on myös nähdä aluetaloudelliset vaikutukset. Me voimme lahtelaisina vaikuttaa tarvittaessa omistajina kuluttajien ja yritysten hinnoitteluun. Ja tietenkin vielä oman kaupunkimme ja koko maakunnan kasvu, uudet investoinnit ja työllisyys.

Nyt on tärkeää saada jatkovalmisteluun paras mahdollinen osaaminen Suomesta käyttöön. Säästöjä tarvitaan, mutta samalla selkeä kasvuohjelma, joka tehdään yhdessä alueemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Kun kasvu tämän synkän jakson jälkeen alkaa Lahden pitää olla Suomen eturivissä ja kaikki osaaminen meiltä kyllä löytyy kun vain haluamme.

Lahden alueella energiayhtiön rooli on erittäin keskeinen tulevaisuuden kasvun ja kehittämisen investointeihin yhdessä alueen yritysten kanssa. Esimerkiksi Ren–Gas  -yhtiön jättihanke voi tarkoittaa Lahdelle, Suomelle ja Euroopalle paljon. Millaisia kumppanuuksia tämän ympärille voi rakentaa? Nyt pitää löytää muutenkin uusia hankkeita ja investointeja ja kyllä niitä on mahdollista saada.

Kaikkien taloustilanne on nyt vaikea. Tästä huolimatta meidän pitää yhdessä löytää järkeviä ratkaisuja sekä uskaltaa katsoa pidemmälle tulevaisuuteen.