Tehtävänä Lahti

Tehtävänä Lahti

Maailma muuttuu nyt nopeammin kuin ehkä koskaan aiemmin. Olemme tilanteessa, jossa on pakko uudistua. Ilmastohaasteita, nuorten syrjäytymistä, päihdeongelmia tai ikäihmisten yksinäisyyttä ei ratkaista pistemäisillä toimenpiteillä, vaan kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla.

Kysymys on nyt uusien valtuustojen aloittaessa erittäin ajankohtainen myös kuntatasolla, missä ihmisten arjen asioita suurelta osin päätetään. Kuntavaaleissa menestyivät selvästi paremmin ne, joiden näköala rajoittuu vain ongelmiin, eikä rakentajien rooli nytkään ole helppo.

Suurimpana puolueena SDP:n pitää kantaa vastuu siitä, että muutos Lahdessa tapahtuu. Ja nyt en tarkoita pormestarimallia mikä ei ratkaisisi ongelmia, vaan todellista kunnianhimontason nostoa, rakenteiden uudistamista – esimerkiksi kuntakokeilua – ja erityisesti asenteita.

Perinteinen valtuustosopimus ei ole toiminut eikä toimi. Lahti tarvitsee uudet strategiset tavoitteet ja ennen kaikkea keinot, joiden avulla niihin päästään uskottavasti. Tärkeitä mittareita kehitykselle ovat asukasluku, työllisyysaste, investoinnit, terveys- ja hyvinvointi ja talous.

Toiseen koronakesään mahtui historiallinen saavutus: hallituksen sote saatiin maaliin. Se on iso työvoitto poliittiselle päätöksenteolle ja selvä parannus ihmisten peruspalveluihin. Lahdessa on seuraavaksi keskityttävä siihen, miten hyvinvointiyhtymän akuutteihin ongelmakohtiin puututaan ja miten henkilöstön jaksaminen sekä osaavan työvoiman saanti turvataan.

Koulutustason nosto on pitkällä aikavälillä parasta työllisyys- ja talouspolitiikkaa. Osaavan työvoiman puute on jo nyt este kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille.

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkea sekä Salpaus ovat Lahden koulutuskentässä avainasemassa. Kellotaajuus pitää saada myös kansallisesti vauhtiin, sillä Suomen koulutus- ja innovaatiojärjestelmä ei nykyisellään pysy todellisten tarpeiden perässä.

Toimivat työvoimapalvelut on rakennettava ihminen edellä. Työllisyyden kuntakokeilun paikallinen toteutus tarvitsee nyt käytännön tekijät ja aitoa yhteistyötä yrittäjien ja järjestöjen kanssa. Jokainen nuori, työtön ja osatyökykyinen on ansainnut hyvän tuen siihen, että oma polku löytyy.

Matkailu- ja urheiluinvestoinnit, kisapuisto ja Lahden Stadionin alueen uudistaminen on saatava liikkeelle. Isku-Areenakin on tulossa tiensä päähän. Lahden pitää nyt näyttää osaamisensa kestävän liiketoiminnan ratkaisuissa.

Lahden omistajapolitiikassa on uskallettava katsoa pitkälle ja tehdä kaupunkilaisten kannalta parhaita ratkaisuja. Tulevaisuuden energiaratkaisujen, kuten vedyn, pitää olla jo työn alla. Kulttuurin vetonaulat kuten orkesteri ja teatteri tulisi erottaa Kymiringistä, sillä toiminnan luonne ja riskit ovat eri luokkaa. Kuntatyönantajan on pidettävä työntekijöistään huolta ja välittämisen pitää aidosti näkyä.

Minulta kysytään usein, koska se sähköisen liikenteen klusteri tulee Lahteen? Klusteri on jo täällä. Kempowerin ja muiden lahtelaisten kasvuyritysten viimeaikaiset investoinnit kertovat isolla tavalla siitä talouden murroksesta, johon Lahden on nyt tartuttava.

Työpaikkoja ja investointeja on tulossa, mutta seuraavan neljän valtuustovuoden aikana kaikkien on pystyttävä parempaan yhteistyöhön. Meillä on nyt tehtävänä Lahti, mikä vaatii aivan uutta vaihdetta.

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 1.8.2021.