Suomen vienti tarvitsee suomalaista teollisuutta

Suomen vienti tarvitsee suomalaista teollisuutta

Korona-aika aikaa haastaa maailmaa ja maailmankauppaa. Vientiteollisuuden käyrät osoittavat nyt alaspäin. Samaan aikaan maailma on täynnä elvytysrahaa. Uusia teollisia projekteja syntyy eri puolille maailmaa. Siksi Suomen ja suomalaisten yritysten on oltava nyt etulinjassa.

Globaalit ilmastokriisit eivät ole kadonneet. Päinvastoin – ne on saatava hallintaan. Tässä on edettävä nopeasti. Samalla on mahdollista varmistaa talouden ytimessä olevan teollisuuden tuotanto-, uudistumis- ja kilpailukyky.

Ei ole olemassa suomalaista vientiä ilman suomalaista teollisuutta. Teollisuus on edelleen kansantalouden ydintoimintoja.

Teollisuuden uudistumiskyvystä on huolehdittava, jotta talouden perusta ei rapaudu ja jotta sen varassa toimivat muut sektorit voivat kasvaa ja työllistää.  Suomessa tehtävien investointien määrä tulee saada vahvempaan kasvuun ja tässä valtio voi tukea yritysten toimintaa luomalla ensiluokkaisen toimintaympäristön. Näin saamme luotua myös lisää työpaikkoja Suomeen.

Energiateknologiaosaaminen toimii hyvänä esimerkkinä. Maailman megailmiöt, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen vaativat massiivia energiajärjestelmiä. Suomalainen energiateknologiaosaaminen erottuu globaalisti systeemitason ajattelulla ja kokonaisvaltaisuudella. Systeemitasolla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi kaupunginosan, kaupungin, maakunnan, maan, maantieteellisen alueen tai useamman maan energiajärjestelmän kokonaisuuksia.

Systeemitason energiateknologiakysyntä avaa Suomelle useiden miljardien eurojen vientimahdollisuuksia. Voimme tehdä kokonaistarjoaman yhdessä sitoutuneen yritysklusterin kanssa. Siten luomme kasvumahdollisuuksia tietyille sektoreille tai tuotteille, kuten uusiutuvan energian ja hiilineutraalien ratkaisujen kehittämisen, energiavarastointiin sekä älykkäisiin sähköverkoihin. Samalla tuomme mahdollisuuden yhteiskunnan sähköistämiselle laajemmin myös vasta kehittyvillä markkinoille.

Kolme esitystä suomalaisen työn ja Suomen teollisuuden turvaamiseksi:

  1. Laaditaan teollisuuden investointiohjelma, joka tehdään yhdessä elinkeinoelämän ja työntekijäpuolen kanssa hyödyntäen samalla uudet EU:n rahoitusmahdollisuudet.  Teollisuuden investoinnit on nostettava tuotantorakenteen uudistamisen edellyttämälle ja kilpailukykyisen toiminnan varmistavalle tasolle.

  2. Systeemitason energiateknologiakysyntä avaa Suomelle uusia miljardien eurojen vientimahdollisuuksia. Käynnistetään nopealla aikataululla energiateknologian systeemitason vientikokonaisuus, joka valmistuu syksyn aikana. Sitoutetaan mukaan alan kärkiyritysten lisäksi myös PK-sektori sekä tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.

  3. Varmistetaan valtion vahva osallisuus teollisuuden kanssa kansallisten ja kansainvälisten logististen ratkaisujen kehittämisessä maalla, merellä ja ilmassa huomioiden Suomen sijainnin tuoma lisäarvo Euroopan ja Aasian välissä osana 12 vuoden liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Samalla vahvistetaan valtion, yritysten ja alueiden yhteistyötä ja omistajuutta teollisen talouden jatkuvan kehityksen ja kasvun varmistamiseksi.

Yhdessä varmistamme suomalaisen teollisuuden ja suomalaisen työn tulevaisuuden!