Rohkeat ilmastoratkaisut muuttuvat investoinneiksi, työpaikoiksi ja vienniksi

Rohkeat ilmastoratkaisut muuttuvat investoinneiksi, työpaikoiksi ja vienniksi

Tuore IPCC:n raportti muistuttaa, että siirtymistä puhtaaseen tuotantoon on kiirehdittävä kaikkialla. Suomi on toteuttanut kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Tämä on vauhdittanut vihreän siirtymän toteuttamista ja tehdyt ilmastoratkaisut ovat jo nyt muuttuneet investoinneiksi, työpaikoiksi ja vienniksi. Kehitystä on vietävä pitkäjänteisesti eteenpäin ja varmistettava, että muutos tapahtuu sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

IPCC:n tuore yhteenvetoraportti on vakavaa luettavaa. Sen viesti on selvä: muutokset yhteiskunnassamme ovat väistämättömiä. Meidän on yhdessä muun maailman kanssa irtauduttava fossiilisista polttoaineista ja puhdistettava tuotantomme päästöistä – mitä nopeammin, sen parempi.

Vihreä siirtymä on Suomelle suuri mahdollisuus ja olemme lähteneet sitä jo kuluneella hallituskaudella toteuttamaan. Meillä on useita kilpailuetuja vihreässä siirtymässä: metsiä, vettä ja edullista uusiutuvaa, hiilineutraalia sähköä, jota ydinvoima vakauttaa.

Suomalaisten koulutustaso on korkea ja meillä on vahva teknologiaosaaminen. Suomessa on suotuisa liiketoimintaympäristö ja vakaa poliittinen ja taloudellinen tilanne. Suomella on pitkä historia innovaatioista ja maine teknologisena edelläkävijänä. Ilmastopolitiikkaa tehdään kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Kunnilla ja kaupungeilla on avainrooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kunnissa tehdään päätöksiä maankäyttöön, liikennesuunnitteluun ja energiantuotantoon liittyen. Kunnat ovat myös merkittävä ilmastovaikuttaja hankintojen toteuttamisessa. Kaikki nämä päätökset vaikuttavat Suomen ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Teollisuuden tiekartta kohti vähähiilisyyttä tehtiin yhdessä yritysten kanssa ja olimme ensimmäinen maa maailmassa, joka toimi näin. Tätä mallia pitää laajentaa myös muille sektoreille.

Yritysten vientinäkymiä vahvistavat selvästi eniten energiamurroksen myötä syntyvät puhtaan teknologian kasvavat markkinat. Vihreä teknologia on jo arviolta kymmenesosa Suomen viennistä, ja osuuden odotetaan kasvavan.

Pelkästään energia-alalla investoinnit ovat kuuden miljardin luokkaa ja tulossa on kymmenien miljardien uudet investoinnit, mutta meidän on toimittava oikein ja vahvistettava tätä kehitystä.

Seuraavassa hallitusohjelmassa on linjattava haitallisten, vanhoja tuotantorakenteita ylläpitävien yritystukien purkamisesta. Voimme houkutella investointeja myös valtion investointitukien kautta ja tarjoamalla biotalouden raaka-aineita yhä uusille biopohjaisille tuotteille.