nämä asiat Skinnari nosti pöydälle EU:N KAUPPAMINISTEReiden kokouksessa

nämä asiat Skinnari nosti pöydälle EU:N KAUPPAMINISTEReiden kokouksessa

Kokouksen aiheena oli koronaviruksen aiheuttama kriisi sekä ennen kaikkea kauppapolitiikan rooli kriisissä ja kriisin ratkaisussa. Irlantilainen kauppakomissaari Phil Hogan korosti neuvottelussa, miten sääntöpohjainen järjestelmä on kaupassa elintärkeä ja sen toimivuutta on pyrittävä edistämään ja ylläpitämään. Skinnari painottaa, että tämä on myös suomalaisten yritysten etu. Koronasta puhuttaessa esiin nousi EU:n sisämarkkinoiden tärkeys.
Olemme maailman suurin talousalue ja Suomellekin EU:hun kohdistuu yli puolet meidän viennistä. Sen takia on tietysti tärkeää, että meidän sisämarkkinamme toimivat ja niillä ei ole kaupan esteitä.

Skinnari korosti keskustelussa eritoten logistiikan, rahdin ja kuljetusten merkitystä, mutta myös sitä, että kaupan kolmansiin maihin EU:n ulkopuolelle on toimittava. Ylipäänsä iso oppi koronakriisistä on Skinnarin mukaan, että tuotantoketjuja pitää monipuolistaa. Kun on kyse arvoketjuista Skinnari nostaa tärkeinä esiin kolme sanaa; monipuolistaminen, hajauttaminen ja riskien hallinta. Hän nostaa esimerkiksi nyt kaikille maille tärkeät hengityslaitteet.
– Esimerkiksi monimutkaisimmissa hengityslaitteissa on satoja osia, joita ei kyetä tuottamaan välttämättä edes yhdessä maanosassa. Missään nimessä ei voi luottaa vain yhteen toimittajaan. Silloin tarvitaan tuotantoketjujen monipuolistamista.

Skinnarin mukaan yhteydenpito on ollut tiivistä ministereiden kesken kriisin keskellä. Ruotsi on tehnyt aloitteen, jossa EU poistaisi lääkinnällisten laitteiden tullit koronataistelun ajaksi, ja samoin pyrittäisiin puuttumaan lääkinnällisten laitteiden kaupan muihin esteisiin.
Ruotsi on jättänyt aloitteen kauppakomissaari Hoganille ja sai muun muassa meiltä alustavaa tukea. Myös Hollanti on tehnyt vastaavaa pohjatyötä olennaisten terveystuotteiden osalta, Skinnari sanoo.

Ruotsin aloite täydentäisi Euroopan komission väliaikaista päätöstä vapauttaa koronan leviämisen torjumisessa käytettävät laitteet, testipakkaukset ja suojavälineet arvonlisäverosta ja tulleista. Jos ja kun Ruotsin aloitetta viedään eteenpäin EU:n ulkopuolelle, EU tekee siitä aloitteen Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Sen pohjalta voitaisiin käynnistää neuvottelut. Skinnari huomauttaa realistisesti, että tällaiset neuvottelut vievät aikaa.
Kaiken kaikkiaan kokous osoitti sen, miten tärkeää on että EU-ministerit keskustelevat keskenään ja jakavat näkemyksiä, miten kriisistä päästään ulos. Itse korostin myös, että viedään eteenpäin nyt niitä sopimusneuvotteluja, joita on työn alla, esimerkiksi tuleva suhde Iso-Britanniaan ja totta kai meille aina tärkeä USA-suhde. Nostin esiin myös, että Kiinankin kanssa pitää viedä asioita eteenpäin.

Skinnari painottaa, että korona ravistelee EU-talouksia voimakkaasti.
– Meidän pitää tehdä kaikkemme, että pidämme koronaa hoitaessamme myös talouden pyörät pyörimässä. Lopullinen vaikutus kansainväliselle kaupalle riippuu täysin kriisin pituudesta. Alustavat aikaisen vaiheen arviot ovat valitettavasti erittäin synkkiä ja meidän kansallinen tilannekin näyttää erittäin huolestuttavalta.

Kun korona aiheutti alkuun hyvin voimakkaan tarjontashokin, seuraava aalto on jo nähtävissä ja se on kysyntäshokki, ja sen seurauksena viennin voimakas väheneminen. Huolestuttavasti kehityksestä Skinnari mainitsee vaikkapa maamme satamatilastot.
– Jos alkuvuodesta vielä voi sanoa, että oltiin aika normaalissa, nyt nähdään, että luvut ovat tulleet alaspäin, Skinnari huolehtii vaikkakin muistuttaa myös, että kauppa kyllä yhä myös pyörii.

Artikkeli on julkaistu Demokraatti-lehdessä 16.4.