Lähi-Itä tarvitsee ratkaisuja

Lähi-Itä tarvitsee ratkaisuja

EU-maiden välillä vallitsee historiallisesti erilaisia suhtautumistapoja Israeliin ja Palestiinaan. Nyt näemme kuitenkin kasvavaa painetta toimia myös EU:n sisällä. Ranskan ulkoministeri on nostanut keskusteluun pakotteiden mahdollisuuden Israelille, erityisesti Gazan humanitaarisen avun edistämiseksi. Espanja puolestaan painottaa EU-maiden tarvetta tunnustaa Palestiinan valtio. G7-maat, mukaan lukien Yhdysvallat ja Kanada, ovat ilmaisseet kantansa kestävän tulitauon ja panttivankien vapauttamisen puolesta.

Gazan konfliktin uhrit ovat pääasiassa naisia ja lapsia. YK:n tiedon mukaan joka kymmenes minuutti sodassa kuolee tai loukkaantuu lapsi. Erityisen järkyttävää on raportit joukkohautapaikoista, joissa uhrit on löydetty kädet sidottuina. EU-maiden poliittiset erimielisyydet eivät saa estää kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien puolustamista. Sotatoimien tulee kohdistua sotilaskohteisiin ja siviilien suojelu on ensisijaisen tärkeää. EU:lla on vastuu vaatia joukkohautojen tutkintaa yhdessä YK:n kanssa ja tarvittaessa tuomita mahdolliset sotarikokset. Tämä on linjassa EU:n johdonmukaisen toiminnan ja kansainvälisen oikeuden puolustamisen kanssa.EU:n on nyt toimittava nopeasti jayhtenäisesti vaatiessaan konkreettisia toimia Israelilta Gazan siviilien suojelemiseksi. Tämä on olennainen askel sekä humanitaarisen avun toimittamiseksi että EU:n uskottavuuden vahvistamiseksi kansainvälisenä toimijana.

Suomen hallituksen päätös jäädyttää UNRWA:n tuet Israelin syytösten perusteella herättää huolta, kun selvityksissä
ei ole löydetty tälle todisteita. On tärkeää, että Suomi ja muut kansainväliset toimijat varmistavat, että humanitaarinen apu tavoittaa ne, jotka sitä eniten tarvitsevat. Viimeaikaiset tapahtumat Gazassa ovat jälleen kerran korostaneet UNRWA:n merkitystä alueen siviilien avustamisessa. UNRWA tarjoaa hätämajoitusta, ruokaa ja perusterveydenhuoltopalveluja palestiinalaisalueilla. Sen rooli on korvaamaton Gazan humanitaarisessa kriisissä, jossa siviiliväestö kärsii nälänhädästä ja väkivallan uhasta. Gazan tilanne vaatii kiireellisiä toimia. Suomen on tehtävä osansa vaikuttaakseen tulitaukoon alueella ja varmistettava, että UNRWA saa tarvitsemansa rahoituksen siviilien auttamiseksi. Kansainvälisen yhteisön on yhdistettävä voimansa siviilien suojelun ja humanitaarisen oikeuden edistämiseksi, ei vain Gazassa vaan kaikkialla, missä näitä perusperiaatteita rikotaan.