Kunnasta on huolehdittava ihminen edellä

Kunnasta on huolehdittava ihminen edellä

Suomen talouden arvioidaan vahvistuvan tämän vuoden toisella puoliskolla, kun korona hellittää rokotusten myötä. Voimakas elvytys näkyy jo nyt maailmalla kysynnän kasvuna ja raaka-aineiden hintojen nousuna. Talouden koronakuoppa näyttää olevan pelättyä pienempi, ja parhaimmillaan kasvu lähtee nyt vauhdilla liikkeelle.

Päijät-Hämeessä meitä odottaa samalla monta uutta ja vanhaa korjaustarvetta. Työllisyys on näistä edelleen tärkein ja koulutustason nosto on siihen parasta lääkettä. LUT, LAB ja Salpaus ovat tässä kehityksen ytimessä – kaikkia tarvitaan.

Haluan kiittää Hämeen kauppakamaria ja yrittäjiä aktiivisuudesta osaavan työvoiman saamiseksi. Kun paikallisten yrityksien tarpeisiin voidaan vastata, se houkuttelee pääomaa ja luo uutta työtä. Investointeja onkin tullut, mutta lisää tarvitaan. Tampereen esimerkki toimii tässä hyvänä kirittäjänä myös Lahdelle.

TYÖLLISTÄMISESSÄ TULEE saada nyt kuntakokeilut vauhdilla liikkeelle ja henkilökohtaisen tuen kautta niin, ettei kukaan putoaisi välistä. Tähän tähtää myös hallituksen valmistelema niin sanottu pohjoismainen malli. Siinä ihmisestä otetaan koppi heti, kun hän jää työttömäksi.

Työllisyyden kuntakokeilussa on kyse ennen kaikkea työnhakijan oman osaamisen vahvistamisesta. Sen sijaan, että ihmistä ohjattaisiin luukulta luukulle, uudistuksella tähdätään parempaan lopputulokseen varmistamalla parempi palvelu, tuki ja ohjeistus alusta saakka.

Kuntakokeilu keskittyy palveluihin, eikä siksi riitä työllisyystoimeksi yksin. Rinnalle tarvitaan rohkeaa kasvupolitiikkaa sekä satsauksia koulutukseen ja osaamiseen. Uskon, että sähköisen liikenteen ja hiilineutraalin rakentamisen sekä puutuotealan osaaminen on meille kansainvälisen menestyksen mahdollisuus.

HUOLI ERITYISESTI nuorten selviytymisestä on yhteinen. Nykyiset 15–18-vuotiaat ovat paljon vartijana: kymmenen vuoden päästä juuri he ovat luomassa Suomen kilpailukykyä. Nuorten henkinen ja fyysinen hyvinvointi ja riittävä koulutustaso ovat tulevaisuuden kunnan elinvoiman perusta.

Perinteinen organisaatiokeskeinen tapa toimia ei enää riitä ministeriö- eikä kuntatasolla.

Siksi hallitus halusi luoda miljarditukipaketilla kunnille uutta liikkumavaraa ja resursseja koronanhoitoon sekä fiksuun kasvupolitiikkaan. Tämä raha pitää laittaa mahdollisimman vaikuttavaan käyttöön.

KORONAN JÄLKEEN on tulossa liikunnan ja yhdessä tekemisen nousukausi. Luminen talvi osoitti jälleen kerran, että Päijät-Hämeessä osataan liikkua ja että lähialueiden liikuntapaikoilla on kova kysyntä. Olemme myös kulttuurin maakunta. Teatteri- ja orkesterikokemuksia sekä futiskentän ja jäähallin tuoksua odottaa siis jo todella moni.

Alueemme päättäjien tehtävänä onkin nyt mahdollistaa optimaaliset olosuhteet harrastamiseen ja kulttuuriin. Myös matkailussa ja tapahtumateollisuudessa löytyy varmasti tahtotilaa lähteä liikkeelle uudella otteella.

IHMISTEN ARJESSA vaikuttaa eniten se, miten palvelut toimivat ja miten hyvin niitä on saatavilla. On poliittisesti valittujen päättäjien tehtävä huolehtia siitä, että tämä etulinja saadaan kuntoon.

Kaiken ikäisten hyvinvoinnista, työllisyydestä ja nuorista huolehtiminen vaatii ratkaisukeskeistä johtamista, ihmisen kokoisia digiratkaisuja ja kykyä tehdä korjausliikkeitä nopeasti. Perinteinen organisaatiokeskeinen tapa toimia ei enää riitä ministeriö- eikä kuntatasolla.

Lahti ja muut Päijät-Hämeen kunnat ovat ihmisen kokoisia paikkoja asua. Myös yhteisiä asioita tulee valmistella ja toteuttaa ihminen edellä.

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 25.4.2021.