Kokonaisturvallisuus tulee rakentaa yhdessä tärkeimpien kumppaneiden kanssa

Kokonaisturvallisuus tulee rakentaa yhdessä tärkeimpien kumppaneiden kanssa

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari puhui vappuna Haminassa ja Kotkassa. Puheessaan Skinnari muistutti Rinteen/Marinin hallitusten tekemistä hyvistä uudistuksista, joita ei leikkauksilla tule vesittää. Päättyneellä kaudella on tehty esimerkiksi kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa yhdessä yritysten kanssa. Tätä pitää kehittää edelleen yhdessä ja turvata siten näkyvissä olevat investoinnit.

Puheessaan Skinnari nosti esiin viisi viestiä tulevalle hallitukselle.

1. Uuden hallituksen tulee luoda suunta NATO – maa Suomelle läheisessä yhteistyössä tärkeimpien kumppaneiden, erityisesti Ruotsin kanssa. Kokonaisturvallisuus tulee rakentaa puolustuksen lisäksi laajasti yhdessä kaikkien sektoreiden kanssa. Uuden hallituksen tulee viestiä tämä tahtotila selkeästi.

2. Suomi tarvitsee vahvaa Euroopan unionia, laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälistä sopimusjärjestelmää yhteisten, globaalien haasteiden voittamiseksi ja demokratian turvaamiseksi. Euroopan Unionin kanssa tulee luoda uusi pohjoinen ulottuvuus, joka tarkoittaa investointeja pohjoiseen, uutta infrastruktuuria ja parempaa huoltovarmuutta ja logistiikkaa. Pohjoinen ja arktinen tulee nostaa EU:ssa uudelle tasolle.

3. Venäjän markkinat tulee korvata uusilla. Suurvaltakilpailun keskellä markkinoita voitetaan fiksuilla ratkaisuilla. Uudet strategiset kumppanuudet voivat olla kaukana, mutta kaikki markkinat ovat nyt tärkeitä uusien vientieurojen saamiseksi.

4. Kahdenvälinen Yhdysvallat- suhde tiivistyy entisestään. Kahdenvälisen puolustussopimuksen lisäksi meidän tulee hyödyntää kuuden osavaltion kanssa solmittuja yhteistyösopimuksia laajasti vientiyhteistyössä, koulutuksessa ja tutkimuksessa ja luotava uusia.

5. Suomi tarvitsee kasvuun uuden kansainvälistymisen suunnitelman, joka huomioi niin maantieteen kuin vientimarkkinoiden kehityksen. Logistiikan osalta on huomioitava kaikki tasot maalla, merellä ja ilmassa. Tiekartta kotimaan teollisille investoinneille yhdistää tki-panostukset ja kansainväliset toimijat.