kestävän kasvun ohjelman investoinnit lähtevät liikkeelle

kestävän kasvun ohjelman investoinnit lähtevät liikkeelle

Talouden ja teollisuuden uudistumisella on merkittävä rooli niin Suomen viennissä kuin työllistäjänä. Suomella on nyt kaikki mahdollisuudet nousta entistä vahvemmaksi edelläkävijäksi monella sektorilla. Edellytys on, että pystymme luomaan uudenlaista kasvua, työllisyyttä sekä yritysten hiilikädenjälkivaikutukseen perustuvaa vientiä.

Tähän tähtää Suomen kestävän kasvun ohjelma, jonka lopullisen version esittelimme tänään ministerikollegoiden kanssa (kuvassa). EU-rahoista jaettavilla panoksilla pyritään saamaan isot mittakaavan uudistukset ja hankkeet nyt tosissaan liikkeelle, ja Suomi mukaan ns. digivihreään siirtymään. Näihin investoidaan yhteensä yli miljardi euroa.

Kestävän kasvun ohjelman TKI-osuus on arviolta noin 700 miljoonaa euroa. Rahaa tullaan suuntaamaan esimerkiksi kärkiteknologioihin, kuten 5G- ja 6G-osaamiseen, tekoälyyn sekä tietoturvaan.

Talouden uudistumisen ohella on välttämätöntä turvata ihmisten hyvinvointi ja koronan aiheuttaman hoitovelan purkaminen. Koronan vaikutus näkyy sote-puolella niin peruspalveluiden kuin esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden kasvaneena tarpeena. Noin 400 miljoonan EU-rahoilla saadaan palkattua lisää henkilöstöä ja panostettua palveluiden laadun kehittämiseen.

Kestävän kasvun ohjelma rahoitetaan elpymispaketin varoilla. Monissa EU-maissa samanaikaisesti toteutettavat elvytystoimenpiteet kannattavat, sillä niiden yhteisvaikutus myös Suomen vientikysyntään on tehokkaampi, kuin mitä yksin voisimme saavuttaa.

Kyseessä onkin Suomen ja muiden Euroopan maiden yhteinen investointi kestävään tulevaisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin.