Biokaasusta vauhtia Lahden ja Päijät-Hämeen kasvuun

Biokaasusta vauhtia Lahden ja Päijät-Hämeen kasvuun

Venäjän tuontienergialle ja etenkin maakaasulle etsitään Ukrainan kriisin myötä EU:ssa nyt korvaajia. Suomi on varautunut kriiseihin hyvin, mutta meilläkin on haasteemme. Lahdessa etenkin leipomot tarvitsevat kaasua ja siksi tätä siirtymää pitää tukea myös kaiken tavoin. Suomessa ja Lahdessa on investoitu paljon aivan oikein pitää uusiin ratkaisuihin ja lisää pitää tehdä. Biokaasu on yksi mahdollisuus tuottaa uusiutuvaa, hiilineutraalia energiaa suoraan kotimaassa. Hallitus asetti viime syksyn budjettiriihessä tavoitteeksi nostaa Suomen biokaasun vuosituotannon yhdestä terawattitunnista neljään vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa jopa sataa uutta tuotantolaitosta. Biokaasussa on iso mahdollisuus myös Lahdelle ja Päijät-Hämeelle, koska olemme tässä Suomen ja koko Euroopan edelläkävijöitä.

Biokaasutuotannon puolesta puhuu Päijät-Hämeessa monta seikkaa. Maakunnasta löytyy sekä tuotannossa tarvittavaa raaka-ainetta ja kaasun käyttäjiä kuin näitä yhdistävää infraa. Etenkin Lahteen on keskittynyt jo nyt merkittävää biokaasuosaamista. Biokaasua tuotetaan meillä esimerkiksi Kujalan käsittelykeskuksessa ja Ali-Juhakkalan ja Kariniemen vedenpuhdistamoilla. Hartwallin panimo on avaamassa oman biokaasulaitoksensa ensi vuoden alussa. LAB-ammattikorkeakoulu avasi vuodenvaihteessa uuden biokaasulaboratorion ja myös LUT-yliopistosta löytyy korkean tason biokaasuosaamista. Biokaasun yhdistäminen vetytalouteen ja uusiutuvan metaanin tuotantoon tarjoaa uusia energiaratkaisuja Päijät-Hämeen yritysten, kuntien ja kotitalouksien käyttöön ja siksi nyt pitää olla rohkeasti liikkeellä.

Biokaasu sopii etenkin raskaan liikenteen, teollisuuden ja hiilineutraalin kaukolämmön tuotannon tarpeisiin. Biokaasun yhteenlaskettu liiketoimintapotentiaali Suomessa on jo nyt useita satoja miljoonia euroja vuodessa. Maakaasun ja muiden energianmuotojen jyrkästi kohonneet hinnat ja huoltovarmuuden tarpeet tulevat todennäköisesti vain lisäämään biokaasun kysyntää lähivuosina. Kotimaisella biokaasutuotannolla tulee olemaan yhdessä sähköistymisen ratkaisujen ja siirtymävaiheessa myös LNG:n eli nestekaasun kanssa tärkeä rooli maakaasun korvaajana.

Jotta Suomen ilmastotavoitteisiin ja entistä omavaraisempaan energiatuotantoon päästään, on biokaasun tuotanto- ja jakelukapasiteettia nostettava kaikkialla Suomessa. Taloudellisesti kannattavissa biokaasuhankkeissa onnistuminen edellyttää aluetasolla tehtävää yhteistyötä ja kokonaisratkaisuja. Mukaan on saatava niin kunnallinen jätehuolto, energia- ja liikenneyhtiöt, maataloussektori, tuottajat kuin lopputuotteen käyttäjät. Näin kaikki eri toimijat pystyvät hyötymään yhteistyöstä. Myös sähköistymisen tarpeet on otettava huomioon, sillä ne tukevat biokaasun entistä laajempaa käyttöönottoa.

Biokaasu sopii erinomaisesti Lahden ja Päijät-Hämeen rooliin hiilineutraalin kiertotalouden edelläkävijänä. Puhtaan energian lisäksi biokaasuun panostaminen tuo meille työpaikkoja ja luo uusia vientimahdollisuuksia yrityksillemme. Olemme nyt jo osaamisen keskittymä. Logistisesti sijaintimme on tässäkin erinomainen. Siksi hallituksen tekemät vahvat kirjaukset ja toimet biokaasunklusterin kehittämiseksi Suomesta laajemmin EU:hun tukevat erinomaisesti Lahden ja Päijät-Hämeen asemaa vihreän teknologian edelläkävijänä ja tuovat samalla maakunnan käyttöön hiilineutraalia lähienergiaa.

Julkaistu Omalähiössä 1.4.2022.