Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kimolan vesiväylän uudistamiseen (3 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Kouvolan, Iitin ja Heinolan kuntien yhteinen Kimolan kanava- ja vesiväylähanke on merkittävä ylimaakunnallinen kehittämishanke.

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 24 kehittämispolkumallin jatkotyöhön (200 000 euroa)

Eduskunnalle
Valtatie 24 on Päijänteen länsipuolella Lahdesta Hollolan, Asikkalan, Padasjoen, Kuhmoisen kautta Jämsään johtava valtatie. Tien pituus on 114 kilometriä Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen välillä. Valtatien 24 eteläisin jakso Lahdesta Vääksyyn on tärkeä työmatkaliikenteen reitti. Kokonaisuutena tie välittää myös maakuntakeskusten välistä julkista liikennettä, seudullista ja maakunnallista liikennettä. Kuljetusten ja matkailuliikenteen kannalta tie täydentää valtakunnallista päätieverkkoa.

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pulkkilanharjun kääntösillan selvitykseen (200 000 euroa)

Eduskunnalle
Vapaa-ajan ja hyötyveneiden koot ovat kasvaneet sisävesillä. Tämä on tarkoittanut sitä, että siltojen alituskorkeudet ovat jääneet tätä myötä esteeksi ja rajoittavat virkistysmatkailua ja veneilyä järvillä. Yleinen 18,5 metrin alituskorkeus, kuten Kärkistensilta pohjoisella Päijänteellä, palvelee tämän päivän veneiden tarvitsemaa alituskorkeutta tai läppäsiltaratkaisut, kuten monessa Euroopan ja muilla pohjoismaisilla tärkeimmillä virkistys- ja veneilyreiteillä on käytössä.

Kirjallinen kysymys Hämeen käräjäoikeuden sijaintipaikasta

Eduskunnan puhemiehelle

Asiantuntijaryhmä on esittänyt Hämeen käräjäoikeuden pääpaikaksi Lahtea. Esitys on perusteltu ja toisi Lahteen paljon kaivattuja valtion toimintoja ja työpaikkoja. Menestyäkseen tässä kilpailussa Lahden tulee täyttää tietyt valtion asettamat kriteerit.

Jatka artikkeliin Kirjallinen kysymys Hämeen käräjäoikeuden sijaintipaikasta