Tanskasta voi ostaa maata erikseen haettavalla luvalla

Suomalaisilla on ollut perusteltu käsitys, että Euroopasta voi vapaasti ostaa omaisuutta – myös kiinteistöjä. Useat suomalaiset kansalaiset ovat olleet yhteydessä juristikansanedustaja Ville Skinnariin (sd.) heidän kohtaamistaan haasteista ostaa kiinteistöjä, kuten kesäpaikkoja, Tanskasta. Pohjoismaiden neuvoston jäsenenä Skinnari jätti Tanskan hallitukselle kirjallisen kysymyksen pohjoismaalaisten mahdollisuuksista ostaa kiinteistöjä Tanskasta.

Jatka artikkeliin Tanskasta voi ostaa maata erikseen haettavalla luvalla

Perintätoimet Lahden kaupunkikonserneissa

Kirjallinen kysymys Lahden kaupunginhallitukselle

PERINTÄTOIMET LAHDEN KAUPUNKIKONSERNISSA

Niin kutsuttujen Panaman papereiden paljastuminen on oikeutetusti nostanut veropariisien käyttämisen verosuunnitelussa keskusteluun Suomeen. Useat kunnat ja kuntaomisteiset toimijat, kuten Lahden kaupunki ovat ulkoistaneet laskujen ja asiakasmaksujen perinnän yhtiöille, jotka verosuunnittelunsa kautta minimoivat Suomeen maksettavia veroja.  Puhutaan suurista rahoista ja suuresta periaatteellisesta asiasta.

Jatka artikkeliin Perintätoimet Lahden kaupunkikonserneissa

Kirjallinen kysymys: Työttömien nuorten tukemisesta työelämään

Uusimpien tilastojen mukaan nuorisotyöttömyys on jatkuvassa kasvussa. Tammikuussa 2016 alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 400 enemmän, kuin edellisen vuoden tammikuussa. Yhteensä heitä oli 48 300. Edellisellä hallituskaudella, nuorisotakuuseen kuuluva, käyttöönotettu Sanssi-kortti on hyödyttänyt monia työttömiä nuoria. Se on ollut erityisen tärkeässä roolissa nuorten aktivoimisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kannalta.

Jatka artikkeliin Kirjallinen kysymys: Työttömien nuorten tukemisesta työelämään

Kirjallinen kysymys: Tienvarsimainonnan sopimus- ja lupamenettelystä

Eduskunnan puhemiehelle

Tienvarsimainonnan sopimus- ja lupamenettely on aiheuttanut hämmennystä elinkeinonharjoittajissa. Helsingistä pohjoiseen suuntautuvan nelostien varrella kaikki mainokset ovat saaneet ELY – keskukselta poistokehoituksen. Esimerkiksi Hollolassa sijaitseva Messilän matkailukeskus on valittanut saamastaan kielteisestä poikkeuslupapäätöksestä hallinto-oikeuteen. Poikkeusluvan perusteena on mainittu, että alueellisesti merkittävän matkailukeskuksen olisi mahdollista saada poikkeuslupa.

Jatka artikkeliin Kirjallinen kysymys: Tienvarsimainonnan sopimus- ja lupamenettelystä

Kirjallinen kysymys: Huoltovarmuuden turvaamisesta

Kirjallinen kysymys

Huoltovarmuuden turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen huoltovarmuusjärjestelmä perustuu julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kumppanuuteen.  Suomen huoltovarmuuden kannalta on huolestuttavaa, että energia-alan yhteistuotantolaitoksien investointeja on lykätty, laitoksien kunto on rapautunut ja varavoimalat on tehty kannattamattomaksi ilman, että korvaavaa tuotantoa olisi rakennettu tilalle.

Jatka artikkeliin Kirjallinen kysymys: Huoltovarmuuden turvaamisesta

Jääurheilun liikuntamahdollisuuksien parantaminen Lahdessa

Kirjallinenkysymys Lahden kaupunginhallitukselle

Jääurheilun liikuntamahdollisuuksien parantaminen Lahdessa

Teimme yhdessä valtuutettu Martti Heinon (sd.) kanssa valtuustoaloitteen tekojääradan rakentamisesta vuonna 2013.  Aloitteeseemme suhtauduttiin myönteisesti ja hanke nähtiin tarpeelliseksi.  Tästä huolimatta hankeen valmistelu ei ole edennyt.

Jatka artikkeliin Jääurheilun liikuntamahdollisuuksien parantaminen Lahdessa

Kirjallinen kysymys Hämeen käräjäoikeuden sijaintipaikasta

Eduskunnan puhemiehelle

Asiantuntijaryhmä on esittänyt Hämeen käräjäoikeuden pääpaikaksi Lahtea. Esitys on perusteltu ja toisi Lahteen paljon kaivattuja valtion toimintoja ja työpaikkoja. Menestyäkseen tässä kilpailussa Lahden tulee täyttää tietyt valtion asettamat kriteerit.

Jatka artikkeliin Kirjallinen kysymys Hämeen käräjäoikeuden sijaintipaikasta