Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

Arvoisa puhemies!

Itse ajattelin aloittaa oikeastaan kehumalla hallitusta, (Eduskunnasta: Hyvä!) mikä ei ehkä ole ollut ihan tämän päivän teema. Mutta minun mielestäni uuden hallituksen alku oli lupaava, itse asiassa oikein kiitettävä. Hallitusohjelma oli tiivis ja strategisuuttakin löytyi. Mutta sitten kesästä asti on ollut vaikeaa. En tiedä, epäonnistuiko tankkaus vai mitä tapahtui, mutta nyt ollaan jossain mielessä jo hapoilla. Kiinnittäisin huomiota myös lainvalmisteluun ja käsitteisiin. Tänäänkin tässäkin salissa sekoitetaan, mitä on pakottava lainsäädäntö, mitä on tahdonvaltaisuus, eli puhutaan aika perusasioista.

Jatka artikkeliin Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Arvoisa puhemies!

Näin aluksi ihan muutama sana Pohjoismaiden neuvoston näkökulmasta tästä tuulivoima-asiasta ja koko energia-alasta: Meillä oli tilaisuus viimeiset kaksi päivää Oslossa keskustella Suomen politiikasta suhteessa muihin Pohjoismaihin, ja uskon, että tässäkin mielessä Pohjoismaiden neuvosto on ollut hyvä foorumi avata sitä, miksi Suomi on tehnyt sellaisia päätöksiä kuin olemme tehneet tässä viimeisten vuosien ja kuukausienkin aikana. Suomessa vuonna 2014 sähköntuotanto oli kokonaisuudessaan luokkaa noin 83 terawattituntia. Tästä tuulivoiman osuus on ainoastaan 1,11 terawattituntia eli 1,3 prosenttia. Eli nämä tunnusluvut ja tosiasiat on tietysti hyvä pitää mielessä, kun me muun muassa sitten katsomme tätä historiaa ja kehitystä suhteessa myös muihin Pohjoismaihin.

Jatka artikkeliin Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta

Arvoisa puhemies!

Me olemme tässä salissa puhuneet paljon eilen ja tänään leikkauksista. Meiltä oppositiolta on myös kysytty sitä, mitä ne vaihtoehdot sitten olisivat, mutta itse haluaisin puhua siitä tulopuolesta, kasvusta ja tuloista, koska vain ja ainoastaan sillä tavalla Suomi ja suomalainen hyvinvointivaltio rahoitetaan. Ministeri Toivakka painotti eilen sitä, että kotipesän pitää olla kunnossa. Se on takuulla totta, ja siitä on helppo olla samaa mieltä.

Jatka artikkeliin Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kimolan vesiväylän uudistamiseen (3 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Kouvolan, Iitin ja Heinolan kuntien yhteinen Kimolan kanava- ja vesiväylähanke on merkittävä ylimaakunnallinen kehittämishanke.

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 24 kehittämispolkumallin jatkotyöhön (200 000 euroa)

Eduskunnalle
Valtatie 24 on Päijänteen länsipuolella Lahdesta Hollolan, Asikkalan, Padasjoen, Kuhmoisen kautta Jämsään johtava valtatie. Tien pituus on 114 kilometriä Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen välillä. Valtatien 24 eteläisin jakso Lahdesta Vääksyyn on tärkeä työmatkaliikenteen reitti. Kokonaisuutena tie välittää myös maakuntakeskusten välistä julkista liikennettä, seudullista ja maakunnallista liikennettä. Kuljetusten ja matkailuliikenteen kannalta tie täydentää valtakunnallista päätieverkkoa.

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pulkkilanharjun kääntösillan selvitykseen (200 000 euroa)

Eduskunnalle
Vapaa-ajan ja hyötyveneiden koot ovat kasvaneet sisävesillä. Tämä on tarkoittanut sitä, että siltojen alituskorkeudet ovat jääneet tätä myötä esteeksi ja rajoittavat virkistysmatkailua ja veneilyä järvillä. Yleinen 18,5 metrin alituskorkeus, kuten Kärkistensilta pohjoisella Päijänteellä, palvelee tämän päivän veneiden tarvitsemaa alituskorkeutta tai läppäsiltaratkaisut, kuten monessa Euroopan ja muilla pohjoismaisilla tärkeimmillä virkistys- ja veneilyreiteillä on käytössä.

Kirjallinen kysymys Hämeen käräjäoikeuden sijaintipaikasta

Eduskunnan puhemiehelle

Asiantuntijaryhmä on esittänyt Hämeen käräjäoikeuden pääpaikaksi Lahtea. Esitys on perusteltu ja toisi Lahteen paljon kaivattuja valtion toimintoja ja työpaikkoja. Menestyäkseen tässä kilpailussa Lahden tulee täyttää tietyt valtion asettamat kriteerit.

Jatka artikkeliin Kirjallinen kysymys Hämeen käräjäoikeuden sijaintipaikasta