Ruotsin asia on myös meidän asia

Kansanedustaja Ville Skinnari osallistui Puhemies Maria Lohelan johtaman valtuuskunnan vierailulle Ruotsiin 25-27.5.2016

”Suomalaisista voimme ottaa oppia ainakin jääkiekossa”, aloitti keskustelun ruotsalainen kansanedustaja keskiviikkona vierailessamme eduskunnan puhemiehen Maria Lohelan johtaman valtuuskunnan kanssa Ruotsin Parlamentissa. Tällä hän luonnollisesti tarkoitti Suomen jääkiekkomenestystä kuluneen vuoden aikana verrattuna Ruotsiin. ”Mutta Ruotsilla menee itse asiassa aika hyvin – paremmin kuin Suomella”, hän jatkoi. Molemmissa asioissa hän oli oikeassa. Ruotsin talous kasvaa ja vienti vetää jopa ennätyksellisen hyvin. Täällä ei puhuta leikkauksista. Ruotsalaista tapaa toimia leimaa yhteistyö: esimerkiksi valtioneuvosto on yksi kokonaisuus. Erillisiä ministeriöitä ei ole. Vientiä tehdään kaikkien ministeriöiden voimin. Ruotsin parlamentin kansanedustajista 30 keskittyy vientiin eli verotulojen hankkimiseen Ruotsin valtiolle. Eli keskitytään hyvinvointivaltion tulojen turvaamiseen – ei leikkaamiseen, kuten Suomessa nyt tehdään.

Jatka artikkeliin Ruotsin asia on myös meidän asia

Päijät-Häme vahvistuu ja yhtenäistyy

Kirjoitan tätä kolumnia Tukholmasta, jossa olen vierailulla eduskunnan puhemiehen Maria Lohelan johtaman valtuuskunnan kanssa. Suomen Ruotsin välinen yhteistyö tiivistyy ja sen pitääkin. Ruotsi on Suomen läheisin taloudellinen ja kaupallinen kumppani. Olemme ehkä monessa mielessä unohtaneet Ruotsin tärkeyden EU-jäsenyyden ja globalisaation huumassa.

Jatka artikkeliin Päijät-Häme vahvistuu ja yhtenäistyy

Kaasua komissaari Katainen!

Sipilän, Soinin ja Stubbin hallituksen asettama 110.000 uuden työpaikan tavoite on kunnianhimoinen, kuten sen pitääkin. Vientitulomme ovat samaan aikaan romahtaneet vuodesta 2008 eikä samalle tasolle pääsyä ole näköpiirissä.  Samaan aikaan kilpailijamaamme, kuten Ruotsi ja Saksa valloittavat maailmaa laajoilla vientiverkostoilla ja monipuolisella osaamisella. Meiltä puuttuu paria poikkeusta lukuun ottamatta viennin veturiyritykset, jotka vetäisivät mukanaan keskisuuria ja pieniä yrityksiä. Siksi SDP on esittänyt uutta viennin ”veturimallia”, jossa luodaan tarpeeksi suuri vientikokonaisuus ja tarjoama kansainvälisen tason projektivientiin. Sellainen yhteenliittymä pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta kilpailisimme tasavertaisesti uusiutuvan energian jättihankkeissa esimerkiksi Kiinassa, Intiassa ja Meksikossa. Ranskassa Veolia niminen yhteenliittymä kokoaan yhteen potentiaaliset uusiutuvan energian vientitoimijat. Sitä käyttävät myös suomalaiset PK-yritykset, koska omaa malliamme emme ole osanneet luoda.

Jatka artikkeliin Kaasua komissaari Katainen!

Olympiahenkeä ja kieltolakeja

Opetus – ja kulttuuriministeriö ilmoitti eilen perivänsä Olympiakomitealta myöntämiään valtion avustuksia takaisin yli 435.000 euroa. Takaisin perittävät avustukset kohdistuvat muun muassa Sotshin olympiakisoihin ja Huippu-urheiluyksikön toiminta-avustukseen. Savua tässä ei ole syntynyt ilman tulta.

Jatka artikkeliin Olympiahenkeä ja kieltolakeja

Tanskasta voi ostaa maata erikseen haettavalla luvalla

Suomalaisilla on ollut perusteltu käsitys, että Euroopasta voi vapaasti ostaa omaisuutta – myös kiinteistöjä. Useat suomalaiset kansalaiset ovat olleet yhteydessä juristikansanedustaja Ville Skinnariin (sd.) heidän kohtaamistaan haasteista ostaa kiinteistöjä, kuten kesäpaikkoja, Tanskasta. Pohjoismaiden neuvoston jäsenenä Skinnari jätti Tanskan hallitukselle kirjallisen kysymyksen pohjoismaalaisten mahdollisuuksista ostaa kiinteistöjä Tanskasta.

Jatka artikkeliin Tanskasta voi ostaa maata erikseen haettavalla luvalla

Perintätoimet Lahden kaupunkikonserneissa

Kirjallinen kysymys Lahden kaupunginhallitukselle

PERINTÄTOIMET LAHDEN KAUPUNKIKONSERNISSA

Niin kutsuttujen Panaman papereiden paljastuminen on oikeutetusti nostanut veropariisien käyttämisen verosuunnitelussa keskusteluun Suomeen. Useat kunnat ja kuntaomisteiset toimijat, kuten Lahden kaupunki ovat ulkoistaneet laskujen ja asiakasmaksujen perinnän yhtiöille, jotka verosuunnittelunsa kautta minimoivat Suomeen maksettavia veroja.  Puhutaan suurista rahoista ja suuresta periaatteellisesta asiasta.

Jatka artikkeliin Perintätoimet Lahden kaupunkikonserneissa

Skinnari: Miksi kunnat käyttävät veroparatiisiyhtiöitä perinnässä?

SDP:n kansanedustaja Ville Skinnari vappuna Riihimäellä 

SDP:n kansanedustaja Ville Skinnari kyseenalaistaa kuntien oman suhteen ja käyttäytymisen veroparatiisiyhtiöiden kanssa. Vappuna Riihimäellä puhunut Skinnari esitti, että kuntien maksuperintä tulisi keskittää vain varmuudella Suomeen verot maksaville toimijoille.

Jatka artikkeliin Skinnari: Miksi kunnat käyttävät veroparatiisiyhtiöitä perinnässä?

Suomen SOTE kohti amerikkalaista mallia

Hallituksen esittelemä sosiaali – ja terveyspalveluiden uudistaminen tavoittelee uutta tehokkuutta ja jopa kolmen miljardin euron säästöjä.  Tulevassa mallissa maakunnalla olisi järjestäjän rooli. Palveluiden tilaaja ja tuottaja eriytetään, julkinen ja yksityinen palvelutuotanto tuodaan samalla viivalle kilpailuneutraliteettiin eli tasapuolisisiin toimintaedellytyksiin vedoten. Samalla edellytetään myös julkisen palvelutuotannon yhtiöittämistä.  Kilpailuttamisesta poikkeuksena olisivat nk. julkisen palveluvelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut, joita tuotettaisiin jatkossakin julkisen sektorin toimesta, kuten esimerkiksi päivystystoiminta ja ensihoito.  Tarkkaa määritelmää julkiselle palveluvelvoitteelle emme ole vielä saaneet.

Jatka artikkeliin Suomen SOTE kohti amerikkalaista mallia